10 Günlük Öz İzolasyon

Korona virüsün yayılmasını önleme adına evimizde kalıp kendi OHAL’imizi yarattığımız bu günlerde hem oldukça düşünme fırsatı hem de yazı için motivasyon buldum.

devam ettiğim resmim

Üretkenlik

Beni en çok bu mutlu etti. Yarıda bıraktığım yağlı boya resmime devam etmek, yeni bir piyano parçasına başlamak ve öncekini daha pratik ederek daha akıcı çalmak. En yakın arkadaşım yaptığı çizimlerine devam etti ve önceden de çizimlerinden sticker paketi yapıp shopier’da satışa çıkarmıştı. Bu süreci verimli geçirip yeni bir paket çıkardı. Stickerlardan birinde benim bir fotoğrafımdan esinlendi :)

daha fazlası için
arkadaşımın yaptığı bileklikler

Görüntülü konuşmak

Genelde bir şeyleri mesaj yoluyla konuşmaktan haz etmeyip spontane bir şekilde buluşup konuşan biri olarak, görüntülü konuşmak da gayet buluşmuşuz hissettirdi. Hele de bu 2 günde bir gibi olunca aslında birlikteyiz gibiydi.

Elite

Brooklyn 99

Dans

Kendime bir playlist oluşturdum. Bir hayal kurdum tüm dostlarımla birlikte bir ev partisi gibi. Hiçbirimizin en ufak bir endişesi, kaygısı olmadığı herkesin dans ettiği ve bundan maksimum keyif aldığı. Her gün o playlistten parçalar açarak, odamda mum ışığında ben de dans ettim.

Mobile Developer at Otsimo. Interested in technology, computer science, yoga and Italian culture.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store